Online mellomtider for orientering - på en enklere måte


NovOtime på Norwegian Spring 2019


NovOtime er også i år valgt som leverandør av mellomtider i standarklassene på Norwegian Spring. NovOtime samarbeider med Eventylon Live som vil legge ut mellomtidene live på internett og over lokalnett på arena. Se nærmere informasjon om pålogging på lokalnett på Norwegian Spring sin hjemmeside.


Arrangører som er interessert i å benytte NovOtime på løp er velkommen til å ta kontakt med oss under Norwegian Spring for å få litt nærmere informasjon om bruken av systemet. Ta eventuelt kontakt på mobil 913 03 899.


Vi ønsker Halden Skiklubb og Sarpsborg O-lag lykke til med arrangementet.

HKK/29.03.2019