Online mellomtider for orientering - på en enklere måte


NovOtime er et system for overføring av mellomtider innen orientering. Systemet er laget for bruk sammen med standard Emit postenheter eller Emit online-postenheter med kabel, og gir en enkel og rask overføring av mellomtider rett inn i eTiming databasen på samlingsplass.

Systemet har en enkel og brukervennlig oppbygning og kan utplasseres og håndteres av resultatansvarlige uten omfattende opplæring. Systemet krever heller ingen forhåndsplanlegging da det kan brukes på ferdig lagte løyper og kobles mot de standard postenhetene som allerede er utplassert.

NovOtime kan med fordel brukes sammen med Eventylon live resultatpresentasjon, et web-basert system som gir en enkel og rask oversikt over løpsutviklingen innen alle klasser som dekkes av NovOtime. Eventylon-sidene oppdateres kontinuerlig etter hvert som det kommer inn nye mellomtider og sluttider.

NovoSense antenne NovOtime modul Eventylon live resultatservice
NovOtime har vært i bruk på Norwegian Spring hvert år siden introduksjonen i 2013 og vil også være å finne på Norwegian Spring i 2019.
HKK/26.03.2019